DailyDorothy

Napi hírek, mindenkinek

A fenntartható urbanizáció korunk egyik nagy kihívása

A fenntartható urbanizáció, mint kihívásra a tervszerű városfejlesztés jelenti a megoldást Dr. Bajnai László, a Városfejlesztés Zrt. vezérigazgatója szerint. A szakember Fenntartható urbanizáció kihívásai címet viselő tanulmánya hiánypótló az urbanisztika szakterületével foglalkozó hazai szakirodalomban.

A tanulmányban a gyakorlatban is jól használható útmutatást kaphat az olvasó a fenntartható városfejlesztéshez, valamint az integrált településfejlesztési stratégia és akcióterületi terv készítéséhez és a fenntartható városfejlesztés tervszerű megvalósításához. 

Az olvasó e mellett részletes áttekintést kap a környezeti, társadalmi és gazdasági szempontból fenntartható urbanizáció egymással összekapcsolódó kihívásairól is. A tanulmány azt hangsúlyozza, hogy a fenntartható fejlődés csak úgy valósítható meg, ha átalakítjuk a városi szövetet, városszerkezetet. A tanulmány e mellett nélkülözhetetlennek tartja azokat a terveket, amelyek választ adnak a fenntartható fejlődés kihívásaira.