DailyDorothy

Napi hírek, mindenkinek

Hogyan segíthet az eredményes oktatásban a TudásKép?

A TudásKép mérési- és értékelési rendszer középiskolásoknak készült, egy olyan rugalmas és sokrétű, online mérésiértékelési keretrendszer, amely az egyik lehetséges útja a tanulás korszerű támogatásának.

Ugyanis szem előtt tartja a tantárgyi követelményeket és kompetenciákat, valamint az iskolai eredményességet meghatározó személyiségjellemzőket is. A TudásKép egy személyre szabott jelzésrendszer, amely a kompetenciák felismerésével képes megelőzni az iskolai lemorzsolódást. Emellett a bemeneti méréseket visszakövető mérések a pedagógusok segítségére lehetnek az egyedi igényeknek megfelelő fejlesztésekhez. A mérések számának növekedésével komplexebb következtetések is levonhatók a praktikus kompetenciák, a személyiségjellemzők, valamint a tantárgyi eredmények korrelációiból.

A képességek és a személyiségjellemzők megismerésében segíthetnek a mérések, ezzel a plusz ismerettel pedig egyszerűbbé válhat a pályaválasztás